eBaza - Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate navedena pravila i uslove korišćenja ovog sajta. Pristupom na stranice sajta www.ebaza.rs korisnici prihvataju navedene uslove korišćenja.

Ovaj tekst predstavlja ugovor o korišćenju između:

Vlasnika internet prezentacije BAZA DOO Bečej sa jedne strane (u daljem tekstu: vlasnik) i svih lica koja posećuju internet prezentaciju (u svoje lično ime ili u ime firme) kao korisnici sajta (u daljem tekstu: korisnik).

Opšti uslovi

1. Kompletan sadržaj sajta www.ebaza.rs je vlasništvo firme BAZA DOO Bečej.

2. Korišćenje sadržaja sajta dozvoljeno je samo za ličnu upotrebu. Za korišćenje informacija u druge svrhe neophodno je dobiti saglasnost vlasnika sajta.

3. Korisnik je saglasan sa činjenicom da pristupa internet prezentaciji na sopstvenu odgovornost. Vlasnik sajta ne može biti odgovoran za štetu bilo koje vrste, a naročito ne za štetu koja bi nastala zloupotrebom sajta od strane trećih lica ili ilegalnih kompjuterskih programa kao što su hakerski napadi, virusi i slično.

4. Zabranjeno je postavljanje sadržaja koji predstavlja govor mržnje, koji upućuje na nacionalnu i versku netrpeljivost. Takođe, zabranjeno je vređanje i omalovažavanje drugih korisnika.

5. Zabranjeno je postavljanje eksplicitnog i pornografskog sadržaja.

6. Baza doo Bečej ne preuzima odgovornost za sadržaj sajta čiji su autori korisnici sajta. Vlasnik sajta zadržava pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja.

7. Vlasnik sajta zadržava pravo da onemogući pristup sajtu bilo kom korisniku koji krši uslove korišćenja. Ovo se može vršiti bez prethodnog upozorenja i objašnjenja.

Na sajtu www.ebaza.rs postoje dve vrste korisnika: članovi i firme

Članovi

1. Registracija za članove je potpuno besplatna.

2. Prilikom registracije morate uneti tačno i puno ime i prezime. Nije dozvoljeno korišćenje nadimaka i pseudonima.

3. Odabranu lozinku dužni ste da čuvate kao tajnu. Vlasnik sajta nikad od člana neće tražiti da mu saopšti svoju lozinku.

4. Nije dozvoljena registracija pod lažnim identitetom. Zbog nemogućnosti utvrđivanja identiteta svakog člana, vlasnik sajta ne snosi odgovornost za eventualne lažne profile članova.

5. Fotografija člana (avatar) mora biti novijeg datuma (ne starija od nekoliko godina). Zabranjeno je postavljanje grupnih fotografija, fotografija drugih osoba, logotipa firmi i slično.

6. Nije dozvoljeno vređanje i postavljanje neproverenih informacija o drugim članovima i firmama, dosađivanje članovima i firmama putem spam poruka.

7. Nije dozvoljeno kršenje autorskih i drugih prava prilikom popunjavanja profila firme (unos slika, videa i ostalog materijala). Firma – korisnik preuzima svu odgovornost za eventualno kršenje pomenutih prava.

Članovi su lica koja na sajtu imaju sopstveni - lični profil sa statusom zaposlenog, nezaposlenog ili penzionisanog lica, statusom studenta i slično.

Firme

Firme su fizička ili pravna lica koja na sajtu imaju registrovan profil.

1. Registracija za firme se naplaćuje po važećem cenovniku.

2. Prilikom registracije obavezno je uneti istinite podatke o firmi. Vlasnik sajta ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne netačne podatke.

3. Odabranu lozinku dužni ste da čuvate kao tajnu. Vlasnik sajta nikad od člana neće tražiti da mu saopšti svoju lozinku.

4. Nije dozvoljeno kršenje autorskih i drugih prava prilikom popunjavanja profila firme (unos slika, videa i ostalog materijala). Firma – korisnik preuzima svu odgovornost za eventualno kršenje pomenutih prava.

5. Nije dozvoljeno vređanje i postavljanje neproverenih informacija o drugim članovima i firmama, dosađivanje članovima i firmama putem spam poruka.

Odgovornosti i obaveze vlasnika sajta

1. Ebaza.rs je servis koji omogućava korisnicima da se međusobno povezuju i kontaktiraju. Vlasnik sajta ne može biti odgovoran za eventualna nepoštovanja određenih dogovora između dva ili više korisnika.

2. Vlasnik sajta ne snosi odgovornost za bilo koji sadržaj koji je kreiran od strane članova ili firmi.

3. Vlasnik sajta se obavezuje da u skladu sa tehničkim mogućnostima obezbedi dobru vidljivost internet prezentacije i njeno nesmetano funkcionisanje.

4. Vlasnik sajta nikada neće ustupiti lične podatke korisnika trećim licima.

5. Ukoliko vlasnik sajta bude vršio izmene i dopune ovog pravilnika dužan je da na adekvatan način obavesti sve korisnike o izvršenim promenama. Nova ili izmenjena pravila automatski važe za sve korisnike.