eBaza - O sajtu

Šta dobijam registracijom?

Ebaza.rs je on-line servis koji se u virtuelnom prostoru pozicionira kao društveno-poslovna mreža sa fokusom na umrežavanje sa ljudima iz sopstvene i iz susednih profesija.

Poslovno-komunikaciona infrastruktura ebaze namenjena je firmama i poslovnim korisnicima iz svih sfera poslovanja.

Korisnicima profesionalne mreže ebaza.rs pruža se širok spektar mogućnosti u pogledu komunikacijskih aktivnosti koji će poslužiti za izgradnju online reputacije.

Članstvo u ebazi vam omogućava da pronađete nove poslovne partnere i učvrstite veze sa postojećim.

Vaša mreža kontakata može biti značajan poslovni resurs u daljem poslovanju i profesionalnom razvoju.

Mogućnosti koje profesionalna mreža ebaza.rs nudi firmama:

 • - Kreiranje poslovnog profila firme, koji podrazumeva širok prostor za predstavljanje u pravom svetlu
 • - Upravljanje profilom, što obuhvata kreiranje albuma fotografija, postavljanje multimedijalnih sadržaja kao i ažuriranje informacija i ostalih sadržaja prema potrebama firme
 • - Upravljanje događajima firme
 • - Ostvarivanje poslovnih kontakata, razmena iskustva, ideja i informacija
 • - Direktan kontakt sa potrošačima i klijentima
 • - Dobijanje povratnih informacija i saveta
 • - Vođenje pozitivne online PR strategije
 • - Brendiranje firme
 • - Izgradnja online reputacije

Mogućnosti koje profesionalna mreža ebaza.rs nudi članovima:

 • - Kreiranje korisničkog profila potpuno besplatno
 • - Upravljanje korisničkim profilom
 • - Umrežavanje sa drugim članovima i firmama i održavanje kontakata
 • - Objavljivanje ličnog CV-a
 • - Sklapanje poslovnih kontakata i uspostavljanje komunikacije na poslovnom nivou
 • - Postavljanje preporuka saradnicima i firmama
 • - Otvaranje grupa i učestvovanje u diskusijama
 • - Izgradnja online reputacije